Transporthandledning

Ljusnans Virkesfrakt AB är ett transportsäljande företag som bildades den 1 maj 2001. Verksamheten består av transportåtaganden av rundvirke. Kontoret ligger i Ljusdal där 2 personer arbetar med transportledning och administration. För att fullfölja sina åtaganden har investeringar gjorts i kvalificerad IT-teknik för datakommunikation.

Bolaget ägs av 16 aktieägare och anlitar totalt 30 rundvirkesbilar. LV Frakt har ett långsiktigt transportavtal med Mellanskog, Holmen Skog samt SCA avseende ett verksamhetsområde som täcker Hälsingland.
Den årliga transportvolymen är ca 1,2 miljoner m3f och omsättningen uppgår till ca 120 miljoner kr.

Lars Svedåker
VD/Transportledare
070-358 69 90
lars.svedaker@lvfrakt.se

Christina Elfwing
Administration/Ekonomi
070-358 69 91
christina.elfwing@lvfrakt.se 
 
Stavsätter, Färilavägen 1 
827 94 Ljusdal

070-358 69 90

lvfrakt@lvfrakt.se